Dzień Dobry Wszystkim ❗️😊😊

📌Chcielibyśmy poruszyć zagadnienie jakim jest „instrukcja bhp” do sprzętu jak i również do postępowania z danej sytuacji.

Czy możemy postawić znak równości pomiędzy instrukcją maszyny (dawniej DTR) a instrukcją bhp❓
Kto powinien napisać instrukcję w zakładzie pracy❓

Na te i inne pytania postaramy się Wam odpowiedzieć😉😉

👉Zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu pracy to pracodawca jest zobowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpiecznej i higienicznej pracy na danym stanowisku pracy.
👉Inny z kolei dokument (rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bhp) mówi o obowiązku pracodawcy do udostępnienia pracownikom aktualnych instrukcji bhp tak, aby mogli z nich stale korzystać, mieć do nich wgląd.
Co powinna zawierać instrukcja bhp❓

✅Przede wszystkim instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy musi być zrozumiała dla pracownika.

✍🏻 Należy w niej wskazać czynności, które należy wykonać przed przystąpieniem do pracy, w czasie pracy- zasady wykonania pracy w sposób bezpieczny, czynności po zakończeniu pracy oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, które mogą zagrażać zdrowiu i życiu pracowników.

✅Wskazane jest, aby pracodawca konsultował z pracownikami lub przedstawicielami pracowników zagadnienia bhp poprzez dyskusję, wymianę zdań i uwag.

📩Prawidłowo sporządzona instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy powinna być napisana w oparciu o:

👉instrukcję producenta maszyny (dawniej DTR)
👉obowiązujące przepisy prawne
👉zasady bhp wewnątrzzakładowe
👉ocenę ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy
👉warunki środowiska pracy przy danej maszynie

✅Napisanie instrukcji bhp wymaga zaangażowania zarówno służby bhp, której celem jest zaopiniowanie instrukcji, jak również osoby przeprowadzającej instruktaż stanowiskowy- operator maszyny oraz innych pracowników znających daną maszynę lub podobną❗️😊😊

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.