iwexbhp-banner-02

Dobry Wieczór Wszystkim ❗️😊

✅ Czy i kiedy należy zagwarantować pracownikowi posiłek profilaktyczny❓

✍🏻 W polskim prawie przyjmuje się okres zimowy datowany od 1 listopada do 31 marca.
👉Według prawa pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom pracującym na otwartej przestrzeni posiłki profilaktyczne.
👉Zapis ten dotyczy pracowników, których wydatek energetyczny w ciągu zmiany roboczej związany z wysiłkiem fizycznym wynosi powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet.
✅Pracodawca zapewnia posiłki pracownikom wykonującym prace:
📌 związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 2000 kcal (8375 kJ) u mężczyzn i powyżej 1100 kcal (4605 kJ) u kobiet,
📌 związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, wykonywane w pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względów technologicznych utrzymuje się stale temperatura poniżej 10oC lub wskaźnik obciążenia termicznego (WBGT) wynosi powyżej 25oC,
📌 związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uważa się okres od 1 listopada do 31 marca

✅Pracodawca chcąc dowiedzieć się, czy ma obowiązek zapewnić posiłki profilaktyczne powinien dokonać pomiarów wydatku energetycznego na danym stanowisku pracy. W przypadku uzyskania pomiaru wydatku energetycznego nie przekraczającego 1500 kcal dla mężczyzn i 1000 kcal dla kobiet, pracodawca nie ma obowiązku zapewnienia pracownikom posiłków profilaktycznych.

✅ A co w sytuacji, gdy wydatek energetyczny podczas zmiany roboczej wykaże powyżej 2000 kcal (8375 kJ) ❓

✍🏻 W takiej sytuacji pracownikowi posiłki profilaktyczne przysługują przez cały rok.

Pamiętaj❗️❗️

✅ Pracodawca musi zapewnić ciepłe napoje pracownikom pracującym na otwartej przestrzeni jeżeli w dniu pracy temperatura wynosi poniżej 10°C ❗️

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.