✅Terminowość sporządzania protokołu okoliczności wypadku
Zastanawiałeś jak liczyć 14 dni na sporządzenie protokołu okoliczności wypadku oraz 5 dni na zatwierdzenie protokołu❓
Czy są to dni kalendarzowe a może dni robocze❓
👉W momencie uzyskania wiadomości o wypadku pracodawca ma obowiązek niezwłocznie powołać zespół powypadkowy.
👉Powołany zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe i przygotowuje niezbędne dokumenty.
👉Ustala okoliczności i przyczynę wypadku. Zespół powypadkowy nie później niż w ciągu 14 dni od momentu powiadomienia o wypadku sporządza protokół ustalenia okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy. Natomiast pracodawca ma 5 dni na zatwierdzenie dokumentu od momentu jego sporządzenia❗️
✍🏻 Problem w tym, że przepisy rozporządzenia w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy nie wskazują, w sposób jednoznaczny, czy termin jaki ma zespół powypadkowy na sporządzenie protokołu oraz termin pracodawcy na jego zatwierdzenie to dni robocze. Nie wiadomo więc, czy chodzi o dni, w których funkcjonuje zakład pracy, czy może dni kalendarzowe.

✅Odnosząc się do powyższej wątpliwości należy w pierwszej kolejności wskazać, że w sytuacji gdy przepisy prawa pracy, w tym dotyczące sfery technicznego bezpieczeństwa pracy, nie normują w sposób bezpośrednio określonych kwestii (np. liczenia terminów), wówczas na zasadzie art. 300 kp zastosowanie będą miały odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego❗️

✅Co to oznacza w praktyce❓
👉 W praktyce oznacza to, że należy liczyć kolejne dni kalendarzowe. Oczywiście zdarzają się sytuacje, kiedy zespół powypadkowy nie jest w stanie dotrzymać 14 dniowego terminu sporządzenie dokumentacji chociażby z powodu braku możliwości wysłuchania wyjaśnień poszkodowanego, gdyż np. jego stan zdrowia na to nie pozwala.
👉W takiej sytuacji inspektor pracy podczas kontroli nie będzie stosował szczególnie doniosłych środków prawnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.