Dzień Dobry Wszystkim ☺️

✅ Co to jest wypadek w pracy, kiedy należy go zgłosić i komu?

👉Wypadki w pracy zdarzają się pomimo zabezpieczenia pracownika.
👉Na początku musimy ustalić co wedle przepisów rozumie się jest pod pojęciem „wypadek w pracy”. 📌Zgodnie z definicją, (art. 3 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych) wypadek w pracy to zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujący uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą
👉podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,
👉podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,
👉w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

✅ A czy wypadek pracownika podczas podróży służbowej będzie wypadkiem w pracy? TAK❗️
Na równi z wypadkiem w pracy traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:

👉podczas podróży służbowej w okolicznościach innych niż wyżej określone, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań,
👉podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony,
👉przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

✅Jakie mamy rodzaje wypadków?

👉powodujące czasową niezdolność do pracy
👉zbiorowy- wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy co najmniej 2 osoby.
👉ciężki-wypadek w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała np. utrata słuchu, wzroku, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe,istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała
👉śmiertelny-wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku

📌W przypadku ciężkiego, śmiertelnego bądź zbiorowego wypadku pracodawca ma obowiązek zawiadomić odpowiedniego inspektora pracy oraz prokuraturę

✅Jakie są obowiązki pracodawcy po otrzymaniu zgłoszenia o wypadku przy pracy❓

✍🏻Po otrzymaniu zgłoszenia o wypadku przy pracy, pracodawca powołuje zespół powypadkowy, którego zadaniem jest zbadanie okoliczności, przyczyn oraz związku wypadku z pracą. Należy wypełnić następujące obowiązki:

👉dokonać oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, stanu urządzeń ochronnych oraz zbadać warunki wykonywania pracy i inne okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku,
👉sporządzić szkice, fotografie miejsca wypadku (jeśli jest to konieczne),
👉wysłuchać wyjaśnień poszkodowanego, jeśli pozwala na to stan jego zdrowia,
👉zebrać informacje dotyczące wypadku od świadków wypadku,
👉zasięgnąć opinii lekarza, a w razie potrzeby opinii innych specjalistów, w zakresie niezbędnym do oceny rodzaju i skutków wypadku,
👉zebrać inne dowody dotyczące wypadku,
👉dokonać prawnej kwalifikacji wypadku,
👉określić środki profilaktyczne oraz wyciągnąć wnioski, zwłaszcza wynikające z oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, na którym wystąpił wypadek

✍🏻Pracodawca od momentu zgłoszenia wypadku przy pracy ma 14 dni na sporządzenie protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

✅Twój pracownik doznał wypadku a Ty nie wiesz, jak się za to zabrać❓

📌Skontaktuj się z nami! Pomożemy Ci dopełnić wszelkich formalności❗️

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.