✅Czy zarażenie się wirusem Sars-Cov2 w miejscu pracy będzie wypadkiem w pracy❓

​📌Zgodnie z definicją, aby można było zakwalifikować wypadek jako wypadek w pracy musi spełnić warunki definicji wypadku przy pracy:
„Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:
👉podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
👉podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
👉w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.”

​✅Mając na uwadze powyższe zachorowanie na koronawirusa z różnych przyczyn nie może być uznane za wypadek przy pracy ❗️
📌Praktycznie niemożliwe jest wykazanie, że zachorowanie pracownika nastąpiło w pracy. Trudno stwierdzić również, czy zachorowanie miało z nią związek.
👉Samo zachorowanie jest spowodowane niewątpliwie przyczyną zewnętrzną, bo wirus nie powstaje od tak w naszym organizmie.
👉Nie jest spełniona trzecia z przesłanek definicji wypadku przy pracy, czyli wirus, a więc choroba nie jest urazem.
👉Wobec tego, że dwie z trzech przesłanek nie są spełnione, zachorowanie na koronawirusa nie będzie mogło być uznane za wypadek przy pracy, nawet jeśli zachorowanie nastąpiło w pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.